Ang mga manlalaro ng Minecraft Bedrock Edition ay maaaring makakuha ng nakamit ng Freight Station sa pamamagitan ng paggamit ng isang hopper upang ilipat ang isang item mula sa isang minecart na may dibdib sa isa pang dibdib.

Ang paglipat ng mga item mula sa isang dibdib patungo sa isa pa sa Minecraft ay maaaring maging medyo simple. Maaaring buksan ng mga manlalaro ang isang dibdib, kunin ang lahat ng mga item at manu-manong ilipat ang mga ito sa bagong dibdib.

Gayunpaman, maraming mga mas madali at mas mabilis na paraan upang ilipat ang mga item. Ang isang ganoong pamamaraan ay ang paggamit ng mga hopper at minecart na may mga dibdib, na makakatulong sa streamline ng buong proseso.

Mayroong talagang isang mabilis na tagumpay ng Minecraft Bedrock na maaaring makumpleto sa pamamagitan ng paglipat ng isang item mula sa isang minecart na may dibdib sa isang iba't ibang dibdib sa pamamagitan ng isang hopper.
Paano makukuha ang nakamit ng Freight Station sa Minecraft

Upang makuha ang nakamit na ito ng Minecraft Bedrock Edition, kailangang tipunin ng mga manlalaro ang isang bilang ng mga bloke, isang riles, isang minecart na may dibdib, isang dibdib, isang hopper, at anumang random na item na pinili ng isang manlalaro.

Pagkuha ng lahat ng mga bloke at item na ito ay deretso ngunit maaaring maging isang maliit na oras-ubos para sa mga manlalaro na mababa ang supply. Ang mga dibdib ay maaaring mabilis na magawa sa pamamagitan ng pagsasama ng anumang assortment ng walong mga tabla na gawa sa kahoy.Ang mga manlalaro na kailangang gumawa ng lahat ng mga item para sa nakamit na ito ay mangangailangan ng humigit-kumulang labing anim na mga ingot na bakal. Kailangan ng limang mga ingot na bakal upang makabuo ng isang minecart, lima upang makabuo ng isang hopper, at anim upang makabuo ng isang hanay ng mga daang-bakal.

Ang lahat ng mga tabla na kahoy at stick na kinakailangan upang magawa ang mga resipe na ito ay maaaring makuha mula sa iba't ibang mga puno na tumira sa Overworld ng Minecraft. Ang mga iron ingot ay maaaring makuha sa pamamagitan ng smelting iron ore, na maaaring matatagpuan sa lalim ng Overworld.Ang mga iron ingot ay matatagpuan din sa loob ng iba`t ibang mga dibdib mula sa mga nabuong istraktura, kabilang ang mga chests mula sa inilibing kayamanan , mga mina at ilang mga nayon.

Ang iba pang mga bloke at item na nagpasya na gamitin ng isang manlalaro ay ganap na nakasalalay sa kanila.Kailangan ang base set-up upang makuha ang

Kailangan ang pag-set up ng base upang makamit ang nakamit na 'Freight Station' sa Minecraft (Larawan sa pamamagitan ng Minecraft.)

Ang set-up na kailangang buuin ng mga manlalaro ay dapat magmukhang katulad ng larawan sa itaas. Ang riles ay kung saan ang minecart na may dibdib ay kailangang mailagay, na maaaring maitulak sa tuktok ng hopper.

Bago itulak ng mga manlalaro ang minecart na may dibdib sa ibabaw ng hopper, dapat nilang tiyakin na ilagay ang hindi bababa sa isang item sa minecart na may dibdib.

Matapos maitulak ang minecart na may dibdib, pagkatapos ay itatapon ng hopper ang item na inilagay ng mga manlalaro sa loob ng kanilang minecart na may dibdib sa regular na dibdib.

Kumita ang

Kumita ang nakamit na 'Freight Station' sa Minecraft Bedrock Edition (Larawan sa pamamagitan ng Minecraft)

Ang panghuling yugto ay dapat magmukhang ganito, at dapat makita ng mga manlalaro ang item na orihinal na inilagay nila sa minecart na may dibdib sa loob ng regular na dibdib sa ilalim ng hopper.

Kung nagawa ang lahat nang tama, ang mga manlalaro ng Minecraft Bedrock Edition ay makakakuha ng nakakamit na Freight Station.

Ang pagbuo na ito ay ginawa sa isang maliit na sukat upang mabilis na makamit ang mga nakamit, ngunit maaaring mapalawak ang build. Papayagan ng sistemang ito ang mga manlalaro ng Minecraft na magdala ng mga item mula sa isang lokasyon patungo sa isa pa sa isang mabilis at tumpak na paraan.


KAUGNAYAN: Gabay sa Nakamit ng Minecraft: Pinang-amoy ang Lahat!