Wholphin


Baby_wolphin ni Mark Interrante

Isang sanggol na wolphin. Larawan ni Mark Interrante.

Ang wholphin ay isang napakabihirang krus sa pagitan ng maling killer whale at isang pangkaraniwang bottlenose dolphin. Ang pangalan ay nagpapahiwatig na ang hybrid na ito ay isang halo ng whale at dolphin, ngunit ang maling whale killer ay talagang isang species ng oceanic dolphin din. Inaasahang, ang mga wholphin ay natural na umiiral sa ligaw, ngunit sa ngayon, napalaki lamang sila at naitala sa pagkabihag.