Kapag ang isang opisyal ng pulisya sa Australia ay humila ng isang drayber para sa bilis ng takbo, nalaman ng pulisya na ang drayber ay may mahusay na dahilan - ipinaglaban niya lamang ang isang makamandag na ahas at nakikipagkarera sa ospital.

Kailangang labanan ng lalaki ang ahas gamit ang kanyang kutsilyo at seatbelt habang sinubukang kagatin siya ng nakamamatay na ahas at igapos sa kanyang binti. Panoorin siyang ilarawan ang nakasalamuha sa video sa ibaba.
Ang driver ay napailing, ngunit sa kabutihang palad ay hindi nakagat ng makamandag na ahas, sa kabila ng mga pagtatangka ng ahas.